Grupa IUSNJ u drugim medijima! (III)

Jedan interviju za “Dnevni List” . http://dnevni-list.ba/web1/iseljavanje-hrvate-u-tudinu-tjera-nepravda/