ANKETA / Istraživanje sa svrhom pisanja diplomskog rada

Provodi se istraživanje sa svrhom pisanja diplomskog rada s tematikom discount formata supermarketa i online kupovine.…

Informacije o određivanju međunarodnih rizičnih područja

N: D.A.Informacije o određivanju međunarodnih rizičnih područja od strane Federalnog ministarstva vanjskih poslova, zdravstva i unutarnjih…