Šta će se promijeniti u 2024? / 2.dio

Šta će se promijeniti u 2024? / 2.dio N&P:D.A. Stupa na snagu zakon o energiji za zgrade (Gebäude-Energie-Gesetz (GEG)) Od 1. siječnja na snagu stupa Zakon o energiji u zgradarstvu … Šta će se promijeniti u 2024? / 2.dio weiterlesen