Nova balkanska ruta vodi preko Poljske

Nova balkanska ruta vodi preko Poljske N&P:D.A. Poljska je postala središte neregularnih migracija u Njemačku: Balkanska…