Kolika je plaća u njemačkoj dok idete na Ausbildung?

Kolika je plaća u njemačkoj dok idete na Ausbildung? N: D.A. Ovisno koji smjer idete, Ausbildung…