Otvaranje obrta u Njemačkoj (2.dio)

                                                

                 Otvaranje obrta u Njemačkoj  (2.dio)

Račun

I Kleingewerbe i Gewerbe  dužan je u periodu od 6 mj izdati račun za ponuđenu i odrađenu uslugu. Kopije svojih računa  dužni ste čuvati  10 godina.

 

Na računu moraju biti navedeni sljedeći podatci:

1.Vaše ime i prezime

  1. Adresa sjedišta firme

3.Datum izrade računa

  1. Ime, prezime i adresa kome je račun upućen, ako ste kooperant – ime tvrtke kojoj izdajete račun i adresa
  2. Vrsta izvedenih radova, potrošenog materijala ili odrađenih sati
  3. Iznos računa bez PDV-a
  4. Ako ste u sustavu PDV-a, posebno naveden iznos
  5. Ukupan iznos računa s PDV-om
  6. U slučaju da ne obračunavate PDV, to i navesti na računu

Kao privatnik u Njemačkoj svaki mjesec poreznoj upravi morate dostaviti Umsatzsteuer-Voranmeldungen, a ako imate zaposlene djelatnike i Lohnsteuer-Anmeldungen u elektronskom obliku, za to koristite ElsterFormular-Software koji besplatno dobijete u poreznoj upravi.