ANKETA / Migracija Hrvata 2. dio

Velika Anketa

Migracija Hrvata 2

Iskrene zahvale za sudjelovanje u anketi! Do sada su sudjelovala 344 ispitanika. Da bi anketa bila referentna, potrebno nam je 1200 ispitanika. Zato Vas molimo da anketu dijelite dalje svojim prijateljima. Rezultati će Vam biti zasigurno vrlo zanimljivi. Na ovaj način ćete moći vidjeti u kakvom  ste položaju u odnosu na ostale hrvatske iseljenike u Njemačkoj te kako otprilike razmišljaju ostali Hrvati u Njemačkoj.

Migracija Hrvata 1