ANKETA / Migracija Hrvata 5.dio

Kratki isječak iz ankete od 09.05.2017.:

DIJELITE ANKETU DALJE.

a) Pozitivan stav prema Njemačkoj ima čak 87,8 % ispitanika.

anketa graph02

 

b) Prema dosadašnjim rezultatima 53,7% ispitanika ima višu obrazovnu kvalifikaciju nego što je potrebna za posao koji izvodi u Njemačkoj.

anketa graph01

 

c) Na „skali životnih vrijednosti“ najviše ispitanika je istaknulo da im je najvažnije imati sigurnost i sigurno okruženje.

anketa graph03

 

Trenutno je 662 ispitanika (potrebno je 1200).

MOLIMO DIJELITE ANKETU DALJE.