Savezno vijeće odlučuje se za zaštitnu klauzulu protiv Bugarske i Rumunjske

Švicarska

L: A. K.

Savezno vijeće odlučuje se za zaštitnu klauzulu protiv Bugarske i Rumunjske

Savezno vijeće odlučuje se za zaštitnu klauzulu protiv Bugarske i Rumunjske.

Idućih 12 mjeseci rumunjskim je i bugarskim građanima ograničen pristup švicarskom radnom tržištu.
Savezno vijeće aktiviralo je takozvanu ventilsku klauzulu jer je broj radnih dozvola jako narastao.

Od 6. mjeseca 2016. građani tih zemalja imaju slobodno kretanje u Švicarskoj.
Švicarska vlada ima pravo na ograničenje rada /radnih dozvola ako migracija ljudi iz tih zemalja u Švicarsku
dosegne vise od 10% od prosjeka zadnje 3 godine.