ANKETA / Migracija Hrvata 9. dio

Kratki isječak iz ankete – (27.05.2017.):

a) Većina iseljenih Hrvata (1/3) je prije migracije u Njemačku živjela u Središnjoj Hrvatskoj, pretežito u Zagrebu i okolici.

regija

b) Većina putuje u domovinu jednom u 6 mjeseci (40% ispitanika).

put

c) Većina smatra pravnu nesigurnost jednim od glavnih problema u domovini. primjer

ideje

Trenutno je 880 ispitanika (potrebno je 1200).

MOLIMO DIJELITE ANKETU DALJE.