Oduzimanja mađarskih pasoša/putovnica

Poštovani ADMINI grupe “Idemo u svijet –  Njemačka”,

Radije bih ANONIMNO, da zaobiđem seriju masnih i nejasnih pitanja i glupih komentara! Nadam se da je dovoljno jasno, ako nije, neka se obrate HU ambasadi (ako smeju) oko nejasnoća.

 

Da razbijemo dilemu oko “oduzimanja mađarskih pasoša ” na granici kada idete preko Mađarske:

1. Carinik, niti bilo koji službenik, NEMA PRAVO da Vam oduzme pasoš. Procedura je sledeća: carinik može, a i nemora da Vam se obrati!
Ako nepričate mađarski jezik, a posedujete njihov pasoš i državljanstvo, a carinik Vas “uhvati” da nerazumete, jedino njegovo pravo je da potpišete
dokument kojim se obavezujete da ćete izaći na test po pozivu od strane ambasade i oduzimanje Vam vrši ambasada…Ako se ne pojavite na
zakazani termin u ambasadi, snosite odgovornost u krivičnom postupku propisanom po njihovom zakonu. U slučaju da ne prođete taj test, imate
pravo na svakih 6 meseci da izađete na test (po prvom nepoloženom testu znanja njihovog jezika oduzima Vam se pasoš i pravo na to) .

2. Svako ko zloupotrebi njihov pasoš/putovnicu iliti direktno zloupotrebljava njihov grb, zastavu i državni statut i narušava međunarodni
ugled biće sankcionisan znao ili neznao njihov jezik.

3. Svako ko bude zloupotrebljavao u kriminalne svrhe (da ne navodim “zna masa” ) njihov pasoš/putovnicu biće sankcionisan krivično gonjen!!!
Iz ove treće stavke proizlazi i verovatnoća da Vas mađarski carinik u budućnosti neće dočekati samo na mađarskoj granici, već na svakom EU
graničnom prelazu i EU aerodromu tako da nećete moći izbeći i zaobići, a da nepropričate na mađarskom sa njihovim carinikom. Do sada je mađarska vlada platila preko 50 mil. € zbog kojekakvih zloupotreba njihovog državljanstva, a tu spada mnogo država i građana sa dvojnim državljanstvom.

Zakon oko toga je u izradi. Ako se izglasa, zna se!

Hvala na pozornosti!

Sve Vam je kratko i jasno napisano.