Informacija iz Njemačke ambasade Sarajevo!

Informacije da od 1.1.2018 na snagu treba da stupi novi zakon koji omogućava da se državljani…