Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovor

Kolektivni ugovori (kolektivne konvencije o radu, tarifni ugovori ili kolektivni ugovori o regulisanju uslova rada) su pismeni sporazumi sindikalne organizacije (predstavnika kolektiva) i poslodavca, kojim se normiraju uslovi rada, prava i obaveze kao i druga pitanja iz radnog odnosa izmedju radnika i poslodavca.
Sta sadrzi kolektivni ugovor o radu?

  • priznanje poslodavca: poslodavac priznaje odredjeni sindikat kao iskljucivog predstavnika radnika u procesu kolektivnog pregovaranja;
  • pravo upravljanja: kompanija zadrzava sva prava koja nisu ogranicena kolektivnim ugovorom – da upravlja svojim poslovima, da rukovdi radnom snagom, da odrzava sigurnost i efikasnost svoje delatnosti;
  • union-shop: svi zaposleni se moraju u roku od 30 dana od dana zaposlenja ukljuciti u odredjeni sindikat;
  • uslovi rada sindikata: uprava kompanije se obavezuje da pruzi sindikatu potrebna obavestenja i uslove za rad njegovog organa u kompaniji;
  • raspored rada; uredjuje se koji se rad smatra prekovremeni, i koji su poslovi sa ”posebnim uslovima rada” i nacin placanja;
  • visina nadnice: kvalifikaciona struktura,sigurnost zaposlenja i nacin placanja
  • placanje: placeni praznici, odmori i odsustva,
  • program penzionog i zdravstvenog osiguranja,
  • postupak resavanja sporova;

http://www.idemousvijet.com/forum/viewtopic.php?f=260&t=316

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.