Koje su razlike između ovjerenog prijevoda, ovjere javnog bilježnika i ovjere apostille pečatom?

Koje su razlike između ovjerenog prijevoda, ovjere javnog bilježnika i ovjere apostille pečatom?

Ovjereni prijevod

Ovjereni prijevod dokumenta je prijevod s ovjerom, odnosno potpisom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača koji time potvrđuje, da je prijevod istovjetan s izvornikom (originalnim dokumentom). Svaki ovjereni prijevod mora biti uvezan s originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta.

Ovjera javnog bilježnika

Kod javnog bilježnika ovjeravaju se potpisi na različitim dokumentima kao npr. prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora i obavljanja raznih drugih pravnih poslova. Bitno je istaknuti da kod ovjere potpisa javni bilježnici ne ispituje sadržajnu valjanost isprave, te ne ispituju da li su sudionici ovlašteni na dotični pravni posao. Javni bilježnik naprotiv samo potvrđuje da je određena osoba pred njim potpisala ispravu ili priznala potpis na istoj.

Kod javnog bilježnika rade se i ovjerene kopije dokumenata u slučaju kada ne želite ili ne možete predavati originalne dokumente. Tim ovjerenim kopijama javni bilježnik potvrđuje da iste odgovaraju originalnim dokumentima.

Ovjera apostille pečatom

Apostille pečat je takozvana nadovjera javnih dokumenata koji se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Tim pečatom ovjeravaju se razni privatni dokumenti kao što su diplome, rodni i vjenčani listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i slično, a kojim se potvđuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe koja se nalazi na dokumentu.

Ako određena institucija od Vas traži prijevod nekog dokumenta zajedno sa apostilleom, tada dokument prvo predajete nadležnom sudu koji će na isti staviti apostille, a potom sve zajedno predajete sudskom tumaču na prijevod.

Ako se traži apostille, ali ne i njegov prijevod već samo prijevod dokumenta, tada dokument prvo predajete sudskom tumaču na prijevod, a potom prijevod nosite na sud gdje će se na dokument i na ovjereni prijevod staviti apostille i apostille se tada više ne prevodi.

Evo jedan jednostavan primjer: za potrebe priznanja diplome u Njemačkoj, dužni ste nadležnoj instituciji predate ovjereni prijevod diplome s apostilleom. Diplomu predajete u nadležni Općinski sud na kojem će se apostilleom potvrditi da je diploma potpisana od strane nadležne osobe, odnosno dekana. Nakon toga takvu diplomu predajete na prijevd sudskom tumaču.

Apostille pečat izdaje se u Općinskim sudovima.

Više informacija možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.