Njemačka ambasada Sarajevo

Njemačka ambasada Sarajevo u Bosni i Herzegovini

Važne napomene u vezi zatvaranja odjela za vize

17.03.2020

Usljed aktuelnog razvoja situacije u pogledu širenja korona virusa odjel za vize Njemačke ambasade u Sarajevu ostaje do daljnjeg zatvoren za rad sa strankama. Ambasada će na svojoj internet i Facebook stranici blagovremeno informisati kada će opet početi sa radom.

Koji procesi će se i dalje odvijati dok je odjel za vize zatvoren?

 • Zaprimanje dokumentacije putem e-maila, faxa i pošte, a koju Vi morate naknadnodostaviti u datom roku u vezi zahtjeva za vizu koji ste već predali.
 • Obrada žalbi (tzv. postupak obrade remonstracije), ukoliko je Vaš zahtjev za vizu odbijen.
 • Upiti o viznom postupku (putem telefona, e-maila ili poštom). 

Kako mogu stupiti u kontakt sa odjelom za vize dok je zatvoren?

 • E-mail: visastelle@sarj.diplo.de
 • Fax: +387 (0)33 211 200
 • Infotelefon: +387 (0)33 565 380 (od ponedjeljka do četvrtka od 13:30 sati do 16:00 sati)

Da li mogu podnijeti novi zahtjev za vizu dok je odjel za vize zatvoren?
Zbog postojećih mjera ograničenja ulaska u Saveznu Republiku Njemačku za putovanja iz trećih zemalja koja nisu apsolutno neophodna, a u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja COVID-a 19, odjel za vize trenutno načelno ne prima nove zahtjeve za vizu. Podnošenje zahtjeva za vizu je trenutno moguće samo u posebnim, iznimnim slučajevima, ukoliko možete obrazložiti da postoje značajni razlozi koji bi opravdali jednu od iznimaka od putnih ograničenja. U tom slučaju se putem e-maila možete obratiti odjelu za vize koji će pojedinačno provjeravati da i li se zaista radi o jednom takvom iznimnom slučaju.  Regularno zapošljavanje, spajanje s porodicom, studiranje ili stručno obrazovanje ne smatraju se iznimnim slučajevima. Molimo da ne šaljete upite o tome. Ukoliko se situacija po ovom pitanju bude  promijenila, Ambasada će smjesta o tome informisati na svojoj internet i Facebook stranici.

Koja putna ograničenja i koje iznimke od istih trenutno postoje?
Savezna Republika Njemačka je u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja korona virusa donijela mjere o ograničenju ulaska iz trećih zemalja u Saveznu Republiku Njemačku za putovanja koja nisu apsolutno i neophodna. Pomenute mjere trenutno važe do 15. juna 2020.

Informacije o aktuelnim mjerama ograničenja ulaska u Njemačku i u EU, kao i koje iznimke postoje, možete naći ovdje.

Privremeno ponovno uvedene granične kontrole na unutrašnjim granicama Njemačke sa Austrijom, Švicarskom, Francuskom, Luksemburgom, Danskom, Italijom i Španijom produžene su do 15. maja 2020.

Ulazak u Njemačku i u Šengenski prostor za vrijeme zabrane ulaska u EU za državljane BiH je načelno moguć samo onda ako su prije izricanja zabrane ulaska doputovali sa vizom I ako im je izdata dozvola boravka od  nadležnog ureda za strance. Onaj ko to ne može dokazati na graničnom prelazu biće, po pravilu, vraćen.

Ako su državljani BiH tek nedavno dobili vizu i ako sa istom žele po prvi put da uđu na prostor Njemačke i Šengena, to u toku mjera zabrane ulaska u EU nije moguće.

Osobe koje žele pokušati da uđu u Njemačku odnosno u Šengenski prostor čine to na vlastitu odgovornost. Čak i u gore navedenim slučajevima može Vam biti izrečena zabrana ulaska ili tranzita na samoj granici, neovisno o državljanstvu i boravišnom statusu. Dotični granični službenik donosi konačnu odluku o ulasku odnosno tranzitu putnika. O ovakvim slučajevima se odlučuje prema vrlo striktnim pravilima.

Na šta obavezno moram obratiti pažnju nakon ulaska u Njemačku?
Nakon ulaska u Saveznu Republiku Njemačku je načelno obavezno da se ide u karantin na period od 14 dana. Direktive na ovu temu variraju od jedne do druge savezne pokrajine. Molimo da se prije ulaska putem internet stranica ministarstava zdravstva pojedinačnih saveznih pokrajina informišete o aktuelnim važećim odredbama u vezi karantina. 

Rezervisao/la sam termin odnosno termin mi je bio dodijeljen, ali isti zbog zatvaranja odjela za vize nije mogao biti iskorišten. Šta će se desiti s tim terminom?
Termini u kategoriji za spajanje s porodicom i zapošljavanje prema Pravilu za zemlje Zapadnog Balkana neće propasti, nego će biti ponovo dodijeljeni čim opća situacija dopusti da odjel za vize opet započne sa svojim radom.

Termini u svim ostalim kategorijama (zapošljavanje s visokom stručnom spremom/ kvalifikovani kadar s priznatim stručnim obrazovanjem/detaširani radnici/studiranje, stručno obrazovanje i priznavanje obrazovanja/šengenske vize, Au-Pair, volontiranje, jezički kurs, razmjena kadrova, zapošljavanje na brodovima, traženje posla u svrhu zapošljavanja,obavljanja stručnog obrazovanja ili -studiranja) će biti stornirani, tako da će aplikanti smjesta moći rezervisati nove termine čim odjel za vize opet započne sa svojim radom. Odjel za vize će u ovim slučajevima nastojati da stavi na raspolaganje dovoljno novih  termina.

Kada se mogu rezervisati novi termini?
Novi termini se ne mogu rezervisati do daljnjeg. Kada će to ponovo biti moguće, još ne možemo reći. Ambasada će na svojoj internet i Facebook stranici blagovremeno informisati o tome. Izričito Vas molimo da ne šaljete upite u vezi termina sve dok je zatvoren odjel za vize, obzirom da na iste nije moguće odgovoriti.

Podnio/nijela sam zahtjev za vizu prije nego što je zatvoren odjel za vize i do sada nisam dobio/la nikakav odgovor. Želim da znam kakav je aktuelni status zahtjeva?
Sve dok opet ne započnemo s regularnim radom, obrada Vašeg zahtjeva za vizu miruje. Informisat ćemo Vas putem naše internet stranice čim opet započnemo s Radom.

Obaviješten/a sam da mi se viza može izdati. Međutim, nisam uspio/uspjela doći s pasošom u odjel za vize prije nego što je obustavljen rad sa strankama. Na šta trebam da obratim pažnju po ovom pitanju?
Molimo da nakon otvaranja odjela za vize ne dolazite samoinicijativno s Vašim pasošem u Ambasadu. Nakon što odjel za vize ponovo otpočne s radom, mi ćemo Vas kontaktirati i saopštiti Vam šta trebate da učinite u pojedinačnom slučaju.

Izdata mi je viza prije zatvaranja odjela za vize, ali sa istom nisam otputovao/la u Njemačku. Da li se vrijeme trajanja vize može produžiti?
Ne, produženje nije moguće. Ukoliko ulazak u Njemačku za vrijeme trajanja vize nije moguć, morate aplicirati za novu vizu. Čim odjel za vize ponovo započne sradom sa strankama, informisat ćemo Vas o tome na koji način možete podnijeti novi zahtjev za vizu.

Trenutno boravim u Njemačkoj bez vize i zbog mjera ograničenja za putovanja ne mogu da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Šta mogu učiniti po tom pitanju?
Molimo  da se putem e-maila ili napismeno obratite nadležnom uredu za strance na licu mjesta i tamo predate zahtjev za dodjelu boravišne dozvole. Podnošenjem zahtjeva Vaš boravak u Njemačkoj se smatra odobrenim sve do trenutka donošenja konačne odluke o Vašem zahtjevu.

Imam boravišnu dozvolu za Njemačku koja će ubrzo isteći. Obzirom da se trenutno nalazim u Bosni i Hercegovini, ne mogu da otputujem u Njemačku kako bih produžio/la boravišnu dozvolu. Šta mogu učiniti po tom pitanju?
Molimo Vas da se putem e-maila ili napismeno obratite nadležnom uredu za strance u Njemačkoj i da tamo  podnesete zahtjev za produženje Vaše boravišne dozvole.

Moj zahtjev za vizu je odbijen. Da li je zbog zatvaranja odjela za vize prolongiran rok za ulaganje žalbe?
Ne, rok za ulaganje žalbe nije prolongiran, već regularno teče dalje. Žalbe se obrađuju i mogu se i dalje dostavljati odjelu za vize. Molimo da obratite pažnju na upute u vezi žalbenog postupka koje se nalaze na sljedećem informativnom listu.

Moj pasoš se nalazi u odjelu za vize. Kako ga mogu dobiti natrag?
Ukoliko želite da Vam se vrati pasoš natrag, molimo da pošaljete e-mail na adresu: visastelle@sarj.diplo.de uz navođenje  sljedećih podataka:

 • Barcode Vašeg zahtjeva (šestocifreni broj koji se nalazi na Vašem računu o uplaćenoj  taksi)
 • Ime i prezime
 • Broj mobitela
 • Poštanska  adresa
 • Kopija lične karte kao dokaz o Vašem identitetu

  Izvor / Quelle: https://sarajewo.diplo.de/ba-sh/service/-/2319540
  Izvor slike / Bildquelle: https://sarajewo.diplo.de/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.