Šta sve mora stojati na platnoj listi?

Šta sve mora stojati na platnoj listi?Poslodavac vam je duzan dati platnu listu.

Ovo je jedan primjer.

Na platnom spisku vam mora pisati:

– bruto placa

– svi izdaci za zdravstveno, mirovinsko itd

– prekovremeni, ako ih ima

– broj sati koje ste odradili u mjesecu

– zaradjeni godisnji odmor

– neto iznos

– nakon toga se oduzima eventualno trosak za smjestaj, ako to placate poslodavcu

– neto iznos koji vam se isplacuje

Bilo šta drugo NIJE platni spisak!

Dole je zakon o obavezi izdavnja platne liste.

Trgovinski propisi Članak 108.
Obračun plaće.

(1) Zaposleniku se prilikom isplate plaće daje izjava u tekstualnom obliku. Izjava mora sadržavati barem podatke o obračunskom razdoblju i sastavu plaća. S obzirom na sastav, potrebni su podaci o vrsti i visini prireza, dodatka, drugih naknada, vrsti i visini odbitka, uplata na račun i predujmova.
(2) Računovodstvena obveza ne vrijedi ako se podaci nisu mijenjali od god. posljednje uredno računovodstvo
(3) Federalno ministarstvo rada i socijalnih pitanja ovlašteno je utvrditi pojedinosti sadržaja i postupka obračuna naknade, koji se može koristiti u svrhe prema Zakonu o socijalnom osiguranju i za podnošenje socijalnom i socijalnom sustavu. obiteljskih sudova, putem pravilnika. Obavijesti o primanjima državnih službenika, sudaca ili vojnika, čiji sadržaj odgovara izjavi o primanjima prema rečenici 1., mogu se koristiti za svrhe navedene u rečenici 1. Radnik može od poslodavca zatražiti drugu izjavu o primanju u druge svrhe, što je ograničeno na podatke iz stavka 1.

Gewerbeordnung
§ 108 Abrechnung des Arbeitsentgelts

(1) Dem Arbeitnehmer ist bei Zahlung des Arbeitsentgelts eine Abrechnung in Textform zu erteilen. Die Abrechnung muss mindestens Angaben über Abrechnungszeitraum und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts enthalten. Hinsichtlich der Zusammensetzung sind insbesondere Angaben über Art und Höhe der Zuschläge, Zulagen, sonstige Vergütungen, Art und Höhe der Abzüge, Abschlagszahlungen sowie Vorschüsse erforderlich.
(2) Die Verpflichtung zur Abrechnung entfällt, wenn sich die Angaben gegenüber der letzten ordnungsgemäßen Abrechnung nicht geändert haben.
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, das Nähere zum Inhalt und Verfahren einer Entgeltbescheinigung, die zu Zwecken nach dem Sozialgesetzbuch sowie zur Vorlage bei den Sozial- und Familiengerichten verwendet werden kann, durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Besoldungsmitteilungen für Beamte, Richter oder Soldaten, die inhaltlich der Entgeltbescheinigung nach Satz 1 entsprechen, können für die in Satz 1 genannten Zwecke verwendet werden. Der Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber zu anderen Zwecken eine weitere Entgeltbescheinigung verlangen, die sich auf die Angaben nach Absatz 1 beschränkt.

4 thoughts on “Šta sve mora stojati na platnoj listi?

  1. Šta ako vam poslodavac ne želi dati vaše platne liste.U kojoj ustanovi se obratiti da dobijem svoje platne liste?A platne liste su mi hitno potrebne.

    1. Dajte mu rok od tjedna dana, ako to ne ucini onda ga prijavite radnom sudu.
      Pokusajte se posajvetovati kod radnickog savjeta (Betriebsrat) ili sindikata (Gewerkschaft).
      Ako nista od toga ne pali onda ukljucite odvjetnika. Sretno!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.