Primjeri platnih lista

DVA primjera platnih lista Dragi članovi,ovo su DVA primjera platnih lista. Prvi je kako platna lista…