Predujam za uzdržavanje (Unterhaltsvorschuss)

Predujam za uzdržavanje (Unterhaltsvorschuss) Predujam za uzdržavanje (Unterhaltsvorschuss) isplaćuje se ako vaše dijete ne prima alimentaciju.…