Njemačke savezne države

N&P:D.A. Njemačke savezne države Njemačka je savezna republika sastavljena od 16 saveznih država, koje se nazivaju…