Nova anketa: Sve više Njemaca gubi interes za radom

Ne da im se više raditi: Prema novom istraživanju, sve više ljudi u Njemačkoj gubi želju…