Kupovna moć je sve manja, realne su plaće pale u prvoj polovici godine

Kupovna moć je sve manja, realne su plaće pale u prvoj polovici godine N&P:D.A. Kupovna moć…