OSD A1 ispit Sarajevo 30.3.2022.

OSD A1 ispit Sarajevo 30.3.2022.

Šta podrazumijeva Zakon o doseljavanju stručne radne snage?

Šta podrazumijeva Zakon o doseljavanju stručne radne snage? Zakon o doseljavanju stručne radne snage stupa na…