Sve više umirovljenika mora duže raditi

Sve više umirovljenika mora duže raditio N&P:D.A. Sve veći broj umirovljenika nastavlja raditi i u mirovini.…