Prijevod akademskih i stručnih zvanja i titula na njemački jezik

Pri izradi dokumenata potrebnih za traženje zaposlenja u Njemačkoj (ponajviše životopisa) ili pripremi dokumentacije za priznavanje stručnih kvalifikacija (njem. Anerkennung), često se događa da se kod prijevoda akademskih i stručnih zvanja na njemački jezik – zvanja ili titule pogrešno prevedu. Budući da je njemački školski sustav sličan no ipak bitno različit u odnosu na npr. hrvatski školski sustav, sukladno tome postoji i više varijanti nazivlja za isti akademski ili stručni stupanj obrazovanja.

Budući da nije uvijek tako jednostavno točno prevesti pripadajući akademsko ili stručno zvanje (titulu), najbolje je pokušati pronaći svoju struku ili akademsku titulu preko onlina baza i opisa stručnih kvalifikacija.

Upravo zato smo za Vas pronašli dvije takve opisne online baze:

Na priloženim web adresama možete ujedno vidjeti i točne opise svakog pojedinog zanimanja, te potreban stupanj obrazovanja za svako određeno zvanje/titulu.

Nadamo da će Vam ove informacije olakšati postupak priznavanja Vaših stručnih kvalifikacija ili pronalaženje posla u Vašoj struci. 🙂