Beograd – razlozi oduzimanja vize

Važne informacije za non-EU građane

L: A. K.

Beograd – razlozi oduzimanja vize

U posljednje vrijeme često smo svjedoci oduzimanju vize. U pitanju nije nezakonitost, nego ste to najčešće sami dopustili zbog netočnih informacija i administrativnih propusta.

Pri dobivanju vize potpisuje se dokument (EWT022_262BeschV.pdf) u kojemu jedan dio, čl. 54. st. 2. točka 8. Zakona o boravku, nalaže da stranac/strankinja može biti vraćen/a iz Njemačke ukoliko je on/ona u postupku podnošenja zahtjeva za vizu dao/dala netočne ili nepotpune podatke prilikom dobivanja dozvole za boravak (osma strana pri dnu). To znači da kad ste u Njemačkoj, dok ne dobijete stalnu dozvolu, Vi ste u rukama ambasade i da se prilikom revizije provjeravaju svi dokumenti.

Što može uzrokovati povlačenje dozvole

http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__54.html   (obavezno pročitati cijeli odlomak!)

Dio razloga povlačenja zbog administrativnih propusta:

– prebivalište – ako je bilo  prekratko prijavljeno prije predaje ili prebrzo odjavljeno nakon dobivanja vize

– diplome – pogotovo privatnih škola ako se kasnije utvrdi da su bile pod istragom ili nisu imale licencu

– trgovački registar – ako firma koja Vas zaposli ne prijavi točne podatke

– radni ugovor – ako ne radite posao za koji je dobivena viza i za onu sumu novca navedenu u ugovoru.
Ovdje nije problem ako dobijete povišicu, ali je ako je, recimo,  definirano 10 eura/sat, a Vas poslodavac plaća 8 eura/sat.

– prijava u Njemačkoj – prijavljeni ste na jednoj adresi koja je navedena u obrascu ambasade, a živite na drugoj

– prebrzo promijenite poslodavca

– supružnici i djeca nisu u zemlji porijekla prijavljeni na istoj adresi ili kod dvojnih pasoša/putovnica u istoj državi

– prekratak brak