Odgovori na najčešća pitanja upućena sudskim tumačima

Izdvojili smo nekoliko savjeta i odgovora na najčešća pitanja klijenata vezana uz prijevode dokumenata potrebnih za školovanje ili zapošljavanje u Njemačkoj:

  1. Tko je zapravo ovlašteni sudski tumač?

Odgovor: Ovlašteni sudski tumač je prevoditelj imenovan od strane Predsjednika Županijskog suda koji je prije samog imenovanja zadovoljio sve uvjete Pravilnika o stalnim sudskim tumačima te uspješno završio obuku i položio potrebne ispite. Svi ovlašteni sudski tumači u Republici Hrvatskoj nalaze se u službenoj evidenciji suda, u takozvanoj „Sudačkoj mreži“ na web stranici www.sudacka-mreza.hr/tumaci.

  1. Što zapravo znači „ovjereni prijevod“ dokumenta?

Odgovor: Ovjereni prijevod dokumenta je prijevod s ovjerom, odnosno potpisom i pečatom ovlaštenog sudskog tumača koji time potvrđuje, da je prijevod istovjetan s izvornikom (originalnim dokumentom). Svaki ovjereni prijevod mora biti uvezan s originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta.

  1. Kako se obračunava ovjereni prijevod?

Odgovor: Pisani ovjereni prijevodi obračunavaju se prema Pravilniku o sudskim tumačima. Obračunska jedinica je prevoditeljska kartica koju čini 1500 slovnih znakova s razmakom. Obračunska jedinica nikako ne može biti stranica niti je ispravno dobiti od sudskog tumača „cijenu po stranici“ jer jedna stranica može imati manje ili više teksta.

  1. Da li na prijevod moram dostaviti original dokumente?

Odgovor: Kod predaje dokumenata za ovjereni prijevod, pazite koje dokumente predajete u originalu. Diplome, svjedodžbe i slične dokumente koji se u pravilu izdaju samo jedanput, nikada ne predajete u originalu. Na prijevod predajete kopiju ili po potrebi ovjerenu kopiju napravljenu kod javnog bilježnika. Dokumenti koje predate na prijevod uvezuju se zajedno s prijevodom u jedan jedinstveni dokument te je zbog toga bitno ne uvezivati original dokumente kada to nije potrebno. Dokumenti koji se obično uvezuju u originalu su primjerice potvrde o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i razni drugi matični listovi koji se uvijek iznova mogu izvaditi. Sudski tumač bi Vas trebao upozoriti ako je riječ o dokumentu kojeg bi prvo trebalo kopirati.

  1. Kako se prevodi moja visokoškolska kvalifikacija ili stečeno zvanje nakon završene srednje škole?

Odgovor: Sudski tumač nije ovlašten prevoditi niti samostalno interpretirati stečenu visokoškolsku kvalifikaciju ili zvanje nakon završene srednje škole i umjesto iste navoditi naziv koji po njegovu mišljenju ili mišljenju klijenta odgovara ekvivalentu na jeziku na koji se prevodi.

Primjer, kraćenica mag.ing.el (magistar inžinjer elektrotehnike) ne postoji u njemačkom jeziku ali ista se mora ostaviti i u prijevodu na njemački jezik. Iz punog naziva kvalifikacije, dopunske isprave o studiju i broja stečenih bodova poslodavac će moći zaključiti koju ste kvalifikaciju stekli i za koju vrstu zanimanja ste osposobljeni.

Sudski tumač također nije ovlašten stečene akademske nazive prema jednom sustavu obrazovanja (npr. prije uvođenja Bolonjskog procesa) prevoditi u skladu s novim sustavom obrazovanja (npr. nakon uvođenja Bolonjskog procesa). Ako klijent želi imati prijevod s novim akademskim nazivom, potrebno je od fakulteta koji je izdao diplomu zatražiti potvrdu o izjednačavanju akademskih naziva. Na njoj će pisati da je stari akademski naziv izjednačen s novim.

  1. Kako se ispravno prevode školske ocjene?

Odgovor: Sudski tumač dužan je ocjene navedene u svjedodžbi ili prijepisu ocjena prevesti doslovno i nije ovlašten izjednačavati ocjene sa sustavom ocjenjivanja države na čiji se jezik prevode. Vrlo dobar primjer za navedeno jest prijevod ocjena na njemački jezik. Hrvatski sustav ocjenjivanja kao što znamo čine ocjene od 1 do 5 dok se njemački sustav ocjenjivanja sastoji od ocjena od 1 do 6 pri čemu je ocjena 1 najbolja a 6 najlošija ocjena. Unatoč tome, ocjenu 5 sudski tumač će prevesti kao ausgezeichnet dok se najbolja ocjena u Njemačkoj prevodi sa sehr gut, odnosno vrlo dobar. Sudski tumač može također dodati i svoj komentar u kojem će pobliže objasniti raspon ocjena. Institucije nadležne za priznavanje i izjednačavanje kvalifikacija upoznate su s različitim sustavima ocjenjivanja tako da Vas doslovni prijevod ocjena i razlike u sustavima ne moraju zabrinjavati.  Za priznavanje inozemnih kvalifikacija u Hrvatskoj zadužene su Agencija za odgoj i obrazovanje http://www.azoo.hr/Agencija i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih http://www.asoo.hr/

  1. Što je to Apostille pečat i da li ga izdaje sudski tumač?

Odgovor: Apostille pečat je takozvana nadovjera javnih dokumenata koji se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Tim pečatom ovjeravaju se razni privatni dokumenti kao što su diplome, rodni i vjenčani listovi, potvrde o slobodnom bračnom stanju i slično, a kojim se potvđuje vjerodostojnost potpisa i pečata službene osobe koja se nalazi na dokumentu. Apostille pečat izdaje se u Općinskim sudovima. Više informacija možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/legalizacija-isprava/

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.