Zakon o doseljavanju stručne radne snage (FEG)

Sta znaci zakon o doseljavanju strucne radne snage (FEG)?
Zakon stupa na snagu 01.03.2020. godine. Njime se reguliše doseljavanje stručnih kadrova sa diplomom o završenom stručnom obrazovanju iz država koje nisu članice EU. Zakon ima za cilj da privuče ne samo diplomirane studente visokoškolskih ustanova, već i stručne kadrove svih branši čija je diploma o završenom stručnom obrazovanju priznata u Nemačkoj. Ubuduće više ne važe ograničenja koja su dosad postojala u vidu preferiranja određenih struka ili davanja prednosti kandidatima iz Nemačke ili države članice EU. Međutim, za osnivanje radnog odnosa u Nemačkoj i nadalje je potrebno da se prethodno podnese zahtev za nacionalnu vizu.

Kojim strucnim kadrovima se omogucava doseljavanje?

Stručni kadrovi u smislu Zakona o doseljavanju stručne radne snage su lica sa visokoškolskom diplomom ili diplomom o završenom stručnom obrazovanju.

Diplomirani studenti visokoškolskih ustanova i ubuduće obavezni su da zatraže nostrifikaciju diploma ili potvrdu o istovetnosti njihove diplome.

Lica sa diplomom o završenom stručnom obrazovanju u obavezi su prvo u Nemačkoj da pokrenu postupak nostrifikacije. Kvalifikovanim se smatraju zanimanja za koja je u Nemačkoj potrebno najmanje dve godine stručnog obrazovanja.

Dodatna pravila važe za stručne kadrove starije od 45 godina. Ukoliko žele da se zaposle u Nemačkoj obavezni su da prilože ugovor o radu sa određenom minimalnom platom ili potvrdu o penzijskom osiguranju na osnovu kojeg su obezbeđeni njihovi troškovi života nakon penzionisanja. Najnovije informacije o visini plate naći ćete u informatoru na internet prezentaciji Ambasade.

Pod određenim uslovima IT-stručnjaci imaju pravo na pristup tržištu rada i bez stečene diplome. Bliže informacije se nalaze u našem informatoru za IT-stručnjake.

Zakon se ne odnosi na lica bez diplome o završenom stručnom obrazovanju.

Koji su uslovi koje kao strani drzavljanin sa strucnom kvalifikacijom moram ispuniti?

Vama kao stranom državljaninu sa stručnom diplomom se izdaje boravišna dozvola radi zapošljavanja, ukoliko

  • je Vaša diploma o stručnom obrazovanju već nostrifikovana*
  • već imate konkretno radno mesto koje Vam je ponuđeno. U tom slučaju obratite se svom budućem poslodavcu sa molbom da popuni obrazac “Izjava o radnom odnosu”;
  • Vam je izdata licenca (ili imate potvrdu da će biti izdata), ukoliko se bavite delatnošću za koju je potrebna licenca (delatnosti u zdravstvenom sistemu);
  • ispunjavate opšte uslove utvrđene Zakonom o strancima kao što su, na primer, posedovanje važećeg pasoša, obezbeđena finansijska sredstva za pokrivanje troškova života itd.

Preporučujemo da zahtev za izdavanje vize podnesete tek kad ispunite sve uslove i imate kompletnu propratnu dokumentaciju. Zahtev za izdavanje vize neće se uzeti u razmatranje sve dok nije nostrifikovana vaša diploma stečena u inostranstvu.

Nostrifikacija diplome nije potrebna ako ste svoje stručno ili visokoškolsko obrazovanje stekli u Nemačkoj. Za nostrifikaciju stručnih kvalifikacija nadležne su različite institucije. Bliže informacije naći ćete ovde:


Izvor/Quelle:
https://belgrad.diplo.de/rs-sr/service/-/2309578?openAccordionId=item-2309632-3-panel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.