Mnogi zaposlenici kolektivnog pregovaranja dobivaju inflacijski bonus

Mnogi zaposlenici kolektivnog pregovaranja dobivaju inflacijski bonus N&P: D.A. Više od tri četvrtine svih zaposlenih u…