Lauterbach (njemački ministar zdravlja) najavljuje daljnju reformu zdravstvene njege

Lauterbach (njemački ministar zdravlja) najavljuje daljnju reformu zdravstvene njege N&P:D.A. Njemačko društvo je sve starije i…