Kada stanodavac može zadržati depozit / 1.dio

Kada stanodavac može zadržati depozit / 1.dioN&P:D.A. Nije neuobičajeno da dođe do sporova ako stanodavac zadrži…