Napokon odlučeno o strožim pravilima EU-a o azilu

Napokon odlučeno o strožim pravilima EU-a o azilu N&P:D.A. AI-generirana slika Reforma azila u EU konačno…

Studien zur Demographie und Bevölkerungsentwicklung

Studien zur Demographie und Bevölkerungsentwicklung Nakon tri godine rada na metodi, izašla mi je nova monografija:…

Nova balkanska ruta vodi preko Poljske

Nova balkanska ruta vodi preko Poljske N&P:D.A. Poljska je postala središte neregularnih migracija u Njemačku: Balkanska…

Ured za strance (Ausländermat) biti će preimenovan u “Ured za migraciju i integraciju”

Imigracijski ured (Ausländerbehörde) će biti preimenovan Bildequelle: frankfurt.de N&P:D.A. Budući da ime više nije primjereno i…