Nasljeđivanje u slučaju kada se ostavina nalazi u SR Njemačkoj

Postupak za ostvarivanje prava

Nasljednik/ci će realizirati svoje nasljedstvo u Njemačkoj, na način da podnese zahtjev za izdavanje njemačkog rješenja o nasljeđivanju ukoliko se ostavina umrlog sastoji od nepokretne imovine u Njemačkoj (npr. stan/kuća) ili ušteđevine u njemačkoj banci.

U slučaju kada je naslijeđen manji novčani iznos, i nalazi se na računu u njemačkim bankama, nasljednici trebaju pisanim putem obratiti se nadležnoj banci radi pribavljanja točnih informacija o mogućnosti i načinu raspolaganja naslijeđenom ušteđevinom.

Dopisu treba obavezno priložiti:
– presliku rješenja o nasljeđivanju izdanog u Republici Hrvatskoj s prijevodom na njemački jezik ako je već vođen ostavinski postupak u Republici Hrvatskoj,
– presliku izvoda iz matice umrlih za ostavitelja na međunarodnom obrascu,
– presliku izvoda iz matice vjenčanih/rođenih na međunarodnom obrascu – za nasljednika/e, kako bi se potvrdila činjenica srodstva s ostaviteljem te presliku putovnice/osobne iskaznice nasljednika.

U slučaju da banka zahtijeva dostavu njemačkog rješenja o nasljeđivanju, postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje tog rješenja može se izvršiti u Njemačkoj (samo ako postoji službeni poziv suda) ili u Njemačkom veleposlanstvu. Ako je jedan od nasljednika nastanjen u Njemačkoj, on ostavinski postupak pokreće u Njemačkoj u ime svih ostalih nasljednika.

Ukoliko nema nasljednika u Njemačkoj, nasljednici u Hrvatskoj mogu pokrenuti ostavinski postupak u Veleposlanstvu SR Njemačke. Nasljednici se u tom slučaju trebaju dogovoriti (najbolje pisanom punomoći koju je moguće dati i odvjetniku) tko će u ime svih podnijeti zahtjev u Veleposlanstvu (dovoljno je da samo jedan nasljednik da nasljedničku izjavu u ime svih).

Za pokretanje postupka je potrebno da nasljednik ispuni upitnik (dostupan na službenim stranicama Veleposlanstva SR Njemačke). Nakon popunjavanja upitnika i prilaganja odgovarajućih dokumenata, cjelokupnu dokumentaciju treba dostaviti poštom – osobni dolazak u tu svrhu nije potreban. Nakon što Veleposlanstvo prouči sve podatke i provjeri jesu li dostavljeni svi potrebni dokumenti, podnositelj zahtjeva će biti telefonski obavješten o terminu dolaska kako bi dao nasljedničku izjavu.

Svi navodi u upitniku o rodbinskim odnosima trebaju biti propraćeni višejezičnim izvadcima iz matičnih knjiga.

Ako njemački sud već raspolaže svim dokumentima, podnositelj zahtjeva bi trebao dostaviti preslike tih dokumenata, kako bi se izvršio korektan postupak u vezi s davanjem nasljedničke izjave.

Ako nasljedniku nije poznat podatak o tome šta je točno predmet nasljeđivanja (naziv i sjedište banke ili broj računa, adresa stana/kuće), treba se obratiti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Njemačkoj (podrobnije informacije mogu se dobiti preko Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske u Zagrebu) i pribaviti ga preko nadležnog predstavništva. Sve dok nasljednik ne dobije točan podatak o predmetu nasljeđivanja, nije potrebno Veleposlanstvu dostavljati ispunjeni Upitnik niti druge potrebne dokumente. Nasljednik je, naime, obvezan dostaviti sve potrebne podatke Veleposlanstvu.

Ukoliko su nasljedniku poznati svi podaci o banci u kojoj se novac nalazi, ali ne i stanje na računu (jer banke često pozivaju na bankarsku tajnu i odbijaju nasljednicima priopćiti taj podatak), Veleposlanstvo se može obratiti toj banci kako bi službenim putem dobilo potrebnu informaciju. U tom slučaju potrebno je unaprijed dostaviti upitnik s pratećim dokumentima. Trajanje ostavinskog postupka u Veleposlanstvu nije unaprijed predvidljivo. Treba imati na umu da se po zahtjevima postupa po redoslijedu njihovog zaprimanja. (dio podataka preuzet sa službene stranice Veleposlanstva SR Njemačke)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.