Prekogranična naplata uzdržavanja (alimentacije)

Prekogranična naplata uzdržavanja (alimentacije)

Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

Od 1. srpnja 2013. godine u Republici Hrvatskoj je u primjeni Uredba Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. Uredba se primjenjuje između država članica Europske unije (osim Danske).

Kako bi se olakšala prekogranična naplata tražbina za uzdržavanje uspostavljen je sustav suradnje između Središnjih tijela država članica Europske unije. Ministarstvo socijalne politike i mladih obavlja poslove Središnjeg tijela Republike Hrvatske, sukladno članku 49. Uredbe.
Uzdržavane osobe koje nastoje naplatiti uzdržavanje i obveznici uzdržavanja protiv kojih je donesena odluka o uzdržavanju mogu, na obrascima propisanim Uredbom, podnijeti slijedeće zahtjeve:

1.Uzdržavane osobe koje nastoje naplatiti uzdržavanje mogu podnijeti:
– Zahtjev za priznavanje ili za priznavanje i proglašenje izvršivosti sudske odluke
– Zahtjev za izvršni postupak sudske odluke donesene ili priznate u zamoljenoj državi članici
– Zahtjev za izdavanjem sudske odluke u zamoljenoj državi članici kad nema odluke, što uključuje prema potrebi i utvrđivanje roditeljstva
– Zahtjev za izdavanjem sudske odluke u zamoljenoj državi članici kad priznavanje i izvršivost sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica, nije moguće
– Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u zamoljenoj državi članici
– Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica

2.Obveznici uzdržavanja protiv kojih je već donesena odluka o uzdržavanju mogu podnijeti sljedeće vrste zahtjeva:
– Zahtjev za priznavanje sudske odluke na temelju koje se izvršenje prethodne sudske odluke suspendira ili ograničuje u zamoljenoj državi članici
– Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u zamoljenoj državi članici
– Zahtjev za izmjenu sudske odluke donesene u državi koja nije zamoljena država članica

Moguće je i podnošenje zahtjeva za posebne mjere, ako nije podnesen niti jedan od gore navedenih zahtjeva, ali se ovim zahtjevom mogu tražiti mjere koje su korisne i potrebne kako bi potencijalnom podnositelju nekog od gore navedenih zahtjeva pomogle pri podnošenju zahtjeva ili utvrđivanju treba li koji od gore navedenih zahtjeva podnijeti.
Ministarstvo socijalne politike i mladih će osigurati pomoć pri slanju i zaprimanju zahtjeva, pri pokretanju postupka ili omogućavanju lakšeg pokretanja postupka na temelju zahtjeva, pružiti pomoć pri osiguranju informacija o mogućnostima ostvarivanja pravne pomoći u državi kojoj se podnosi zahtjev i dr.
• Konvencija o međunarodnom namirenju uzdržavanja djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja, Hag, 2007., stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. kolovoza 2014. godine. Države ugovornice predmetne Konvencije su: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija te Albanija, Bosna i Hercegovina, Norveška i Ukrajina (stanje na dan 9. listopada 2014.) .
• Protokol o pravu mjerodavnom za obveze uzdržavanja, Hag, 2007.
• Konvencija o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, New York, 1956.

Napomena: Ministarstvo socijalne politike i mladih RH i nadalje obavlja poslove Prijamnog (posredničkog) tijela u postupcima radi naplate uzdržavanja povodom zahtjeva zaprimljenih iz drugih država ugovornica Konvencije. Ministarstvo financija i nadalje obavlja poslove Otpremnog tijela u postupcima povodom zahtjeva za naplatu uzdržavanja od obveznika koji se nalazi u drugoj državi ugovornici ove Konvencije.

Detaljnije informacije o mogućnostima primjene odnosno podnošenja zahtjeva na osnovi Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja odnosno Konvencije o međunarodnom namirenju uzdržavanja djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja, Hag, 2007 te Konvencije o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, New York, 1956. moguće je dobiti prema dolje navedenim kontakt podatcima u Ministarstvu socijalne politike i mladih RH.

Kontakt podatci Središnjeg tijela RH (odnosno Prijamnog tijela):

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Savska cesta 66
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: ministarstvo@mspm.hr
za Službu za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

(preuzeto sa službene stranice Ministarstva socijalne politike i mladih RH)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.