Njemački Zavod za zapošljavanje ili burza rada (Bundesagentur für Arbeit) / 1.dio

Njemački Zavod za zapošljavanje ili burza rada (Bundesagentur für Arbeit) / 1.dio

N&P:D.A.

Savezna agencija za zapošljavanje (Bundesagentur für Arbeit skraćeno BA ili Agentur für Arbeit; ranije Savezna agencija za zapošljavanje (Bundesanstalt für Arbeit) ; kolokvijalno poznata i kao Arbeitsamt (ured za zapošljavanje) ili Arbeitsagentur (agencija za zapošljavanje) sa sjedištem u Nürnbergu je savezna agencija koja pruža usluge za tržište rada, posebice posredovanje pri zapošljavanju i napredovanje na poslu, te regulira njemačko osiguranje za slučaj nezaposlenosti kao upravno tijelo financijske naknade, npr. B. naknada za nezaposlene.
————————–
BA je savezna korporacija javnog prava sa samoupravom, koja podliježe pravnom nadzoru Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja (odjeljak 393. stavak 1. SGB III). U nekoliko područja ministarstvo također ima pravo izdavati upute i provodi tehnički nadzor, npr. B. u statistici nezaposlenosti (članak 283. stavak 2. SGB III) i zapošljavanju stranaca (članak 288. stavak 2. SGB III).

Zadaci i odgovornosti

Zadaci BA uključuju: u Trećoj knjizi Društvenog zakonika (SGB III). Glavni zadaci su:

Agencija za zapošljavanje

Savjeti za tržište rada

Karijerno savjetovanje (za mlade i odrasle) u centrima za karijerno informiranje: Savjete mogu dobiti učenici, pripravnici, studenti i diplomanti, kao i svi koji se prvi put žele stručno osposobiti ili se žele profesionalno preorijentirati[6]. Godine 2020. Savezna agencija za zapošljavanje (BA) uvela je “savjete za karijeru u radnom životu”. Savjeti za karijeru u radnom životu (BBiE) trebali bi biti odgovor BA na strukturne promjene i promijenjene okvirne uvjete na tržištu rada i obrazovanja. BBiE bi trebao intenzivirati usmjeravanje prema karijeri i savjetovanje za zaposlene. Cilj savjetovanja je zaposlenima pružiti stručne savjete i orijentaciju kroz cjelokupnu obrazovnu i radnu biografiju te ih podržati u samostalnom, održivom planiranju karijere i donošenju odluka[7]. Promatranje tržišta rada (npr. objava mjesečnog indeksa poslova BA-X)

Istraživanje tržišta rada i karijere BERUFENET je BA informativni portal na temu karijera u Njemačkoj. Tamo ćete pronaći detaljne informacije o svim priznatim strukovnim zanimanjima i njihovim specijalističkim područjima, kao io školskom obrazovanju, studijskim predmetima i daljnjem usavršavanju (usavršavanju). Mreža zanimanja prikazuje aktualne zahtjeve, zahtjeve, prilike za pokretanje posla i brojne mogućnosti karijere.[8] Priznate kvalifikacije i aktivnosti mogu se pronaći u popisu šifri poslova Savezne agencije za zapošljavanje.[9] Ove aktivnosti ili profili poslova uneseni u imenik BERUFENET općenito su prihvatljivi za financiranje iz BA.[10]

Osobe koje ne primaju naknade iz Alg-I ili Alg-II također imaju pravo na potporu zavoda za zapošljavanje.

Ove takozvane primatelje beneficija BA dijeli u tri skupine:[11]

Nezaposleni bez naknade ispunjavaju iste uvjete kao i nezaposleni s pravom na naknadu u pogledu trenutnog broja sati tjedno, aktivnog traženja posla itd.

Tražitelji zaposlenja koji nisu korisnici naknade traže (novi) posao, ali nisu prijavljeni kao nezaposleni.

Neprimatelji naknade koji traže savjet ne koriste nikakvo posredovanje.

Ovisno o vašem statusu, proizlaze različita prava i obveze. Godine 2014. DGB je istaknuo da se primateljima naknada često daje manji prioritet u usporedbi s primateljima naknada.[11]

Isplata naknada

Naknada za nezaposlene u slučaju nezaposlenosti (Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit)
Naknada za nezaposlene za daljnje usavršavanje (uzdržavanje do 31. prosinca 2004.) (Arbeitslosengeld bei Weiterbildung)
Novac od stečaja (Insolvenzgeld)
Naknada za skraćeno radno vrijeme (Kurzarbeitergeld)
Sezonski dodatak za skraćeno radno vrijeme (Saison-Kurzarbeitergeld)
Prijenos naknade za skraćeno radno vrijeme (Transferkurzarbeitergeld)

Aktivne usluge poticanja zapošljavanja

Procjena prikladnosti
Potpora za integraciju
Promicanje stručnog usavršavanja
Bespovratna potpora za novoosnovana poduzeća
Usluge za integraciju samozaposlenih
Subvencija troškova plaća Agencije za kadrovske usluge
Mjere strukturne prilagodbe
Proračun za zapošljavanje (prije: potpora za savjete i zapošljavanje, npr. kroz putne troškove za intervjue ili troškove prijave)

Promicanje strukovnog osposobljavanja

Mjere pripremne obuke (BvB)
Pomoć u vezi s osposobljavanjem (abH)
Obuka u vanjskim institucijama (BaE)
Početni stupanj kvalifikacije (EQ)
Naknada za stručno osposobljavanje (BAB)
Potpora studentskim domovima za pripravnike
Upravljanje obukom (AMA)
Trening odlučivanja (BEST)

Ostali zadaci

Provedba Zakona o privremenom zapošljavanju, npr. B. Izdavanje dozvole za komercijalno privremeno zapošljavanje
Izdavanje radnih dozvola (od 1. siječnja 2005. dio boravišne dozvole izdaje lokalna imigracijska uprava).
Ravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada
Usluge rehabilitacije
Teški invalidi zakona

Savezna agencija za zapošljavanje u inozemstvu također djeluje kao partner u međunarodnom zapošljavanju i administraciji.

SGB ​​​​II (Socijalna zakonska knjiga II = Sozialgesetzbuch II)

Pri provedbi SGB II, Savezna agencija za zapošljavanje odgovorna je za naknade za osiguranje života (građanske naknade s iznimkom troškova smještaja), kao i za naknade za integraciju u posao (npr. savjetovanje i zapošljavanje, kvalifikacije, mogućnosti rada), pod uvjetom da se poslovi obavljaju u zajedničkom objektu s općinskim nositeljem. I zajedničke institucije i takozvane “odobrene općinske vlasti” (lokalne vlasti koje provode SGB II bez BA) nazivaju se centrima za zapošljavanje.[12]

Izvro: Bundesagentur für ArbeitSchreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.