TRAŽE SE PROFESIONALIN VOZAČI!

TRAŽIMO PROFESIONALNE VOZAČE VOZAČ ŠLEPERA I PRIKOLIČARA ▪ DNEVNE LINIJE, NOČNE LINIJE I VIŠEDNEVNE LINIJE ▪…