ANKETA / Migracija Hrvata 10.dio

(02.06.2017.): a) Većina iseljenika je zaposleno u područjima zdravstvene zaštite, u prerađivačkoj industriji, djelatnosti pružanja smještaja…

ANKETA / Migracija Hrvata 9. dio

Kratki isječak iz ankete – (27.05.2017.): a) Većina iseljenih Hrvata (1/3) je prije migracije u Njemačku…

ANKETA / Migracija Hrvata 8.dio

MIGRACIJE HRVATA – Kratki isječak iz ankete – (20.05.2017.): a) ¼ ispitanika je žao što su…

ANKETA / Migracija Hrvata 7. dio

Kratki isječak iz ankete – (13.05.2017.): a) Smještajem u Njemačkoj zadovoljno je 73 % ispitanika (ocjene…

ANKETA / Migracija Hrvata 6. dio

Iskrene zahvale za sudjelovanje u anketi! Do sada je sudjelovalo 719 ispitanika. Da bi anketa bila…

ANKETA / Migracija Hrvata 5.dio

Kratki isječak iz ankete od 09.05.2017.: DIJELITE ANKETU DALJE. a) Pozitivan stav prema Njemačkoj ima čak…

ANKETA / Migracija Hrvata 4. dio

Migracija Hrvata 4 Uz iskrene zahvale g. Andrin na podršci te svima koji su do sada…

ANKETA / Migracija Hrvata 3. dio

Migracija Hrvata 3 Uz iskrene zahvale g. Andrin na podršci te svima koji su do sada…

ANKETA / Migracija Hrvata 2. dio

Velika Anketa Migracija Hrvata 2 Iskrene zahvale za sudjelovanje u anketi! Do sada su sudjelovala 344…

ANKETA / Migracije Hrvata 1. dio

Znanstveno istraživanje L: A. K. Migracije Hrvata   Zahvaljujem se dr. Juriću na povjerenju i molim…